Saturday, December 20, 2008

cinta atau bukan?

Adakah tapak tanganmu berkeringat, hatimuberdebar kencang dansuaramutersekat di dadamu?Itu bukan Cinta, itu SUKA.Adakah kamu tidak dapat melepaskan pandanganmata darinya?Itu bukan Cinta, itu NAFSU.Adakah kamu menginginkannya kerana kamu tahuia ada di sana?Itu bukan Cinta, itu KESEPIAN.Adakah kamu mencintainya kerana itulah yangdiinginkan semuaorang?Itu bukan Cinta, itu KESETIAANAdakah kamu tetap mengatakan kamumenyintainya kerana kamu tidakingin melukai hatinya?Itu bukan Cinta, itu BELAS KASIHAN.Adakah kamu menjadi miliknya kerana pandanganmatanya membuathatimumelompat?Itu bukan Cinta, itu TERGILA-GILA.Adakah kamu memaafkan kesalahannya keranakamu mengambil berattentangnya?Itu bukan Cinta, itu PERSAHABATAN.Adakah kamu mengatakan padanya bahawasetiap hari hanya dia yangkamufikirkan?Itu bukan Cinta, itu DUSTA.Adakah kamu rela memberikan semua perkarayang kamu senangi untukkepentingan dirinya?Itu bukan Cinta, itu KEMURAHAN HATI.TetapiAdakah kamu tetap bertahan kerana campuranantara kesakitan dankegembiraan yang membutakan dan takterfahami ... menarikmumendekati dan tetap bersamanya?ITULAH CINTA.Apakah kamu menerima kesalahannya kerna itubahagian dirinya dansiapadirinya?Jika demikian, ITULAH CINTA.Adakah kamu tertarik dengan orang lain tapi setiadengannya tanpapenyesalan?Jika demikian, ITULAH CINTA.Adakah kamu menangis kerana kesakitannyawalaupun saat itu diakuat?ITULAH CINTA.Adakah hatimu sakit dan hancur ketika diabersedih?ITULAH CINTA.Adakah hatimu gembira ketika dia berbahagia?ITULAH CINTA.Adakah matanya melihat hatimu dan menyentuhjiwamu begitumendalamsehingga menusuk?Yang demikian itulah namanya CINTA.

3 comments: